GDDKIA KATOWICE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach potwierdza, że firma Max Energy Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/55, 15-542 Białystok, świadczyła usługi pn. „Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na usługi telefonii stacjonarnej dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z podległymi Rejonami Częstochowa, Zabrze, Lubliniec, Pszczyna, Wysoki Brzeg, Zawiercie”, zgodnie z zawartą Umową F-2/022.2.1/2016 z dnia 11.01.2016r. na kwotę brutto PLN 2.952,00.

Jakość usług odpowiadała wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom stawianym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Powyższe referencje wydaję się na prośbę Wykonawcy.