Pracownicy

 

Zbigniew Kondraciuk

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Białystok

Tel. 530 442 020

e-mail: z.kondraciuk@max-energy.pl

 

 

Robert Mistewicz

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Siedlce

Tel. 570 580 052

e-mail: r.mistewicz@max-energy.pl

 

 

Grzegorz Gancewski

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Olsztyn

Tel. 570 580 053

e-mail: g.gancewski@max-energy.pl

 

 

Damian Orzechowski

Doradca Biznesowy – Grajewo

Tel. 570 580 048

e-mail: d.orzechowski@max-energy.pl

 

 

 

Lidia Dyga

Doradca Biznesowy – Olsztyn

Tel. 690 910 922

e-mail: l.dyga@max-energy.pl

 

 

 

Marcin Rokicki

Doradca Biznesowy – Białystok

Tel. 690 910 925

e-mail: m.rokicki@max-energy.pl

 

 

 

 

 

 

[/span4]

Janusz Dmitruk

Doradca Biznesowy – Mońki

Tel. 502 649 818

e-mail: j.dmitruk@max-energy.pl

 

 

 

 

Sławomir Musiałkiewicz

Doradca Biznesowy – Ełk

Tel. 577 517 519

e-mail: s.musialkiewicz@max-energy.pl

 

 

 

 

 

Justyna Szostak

Kierownik Biura Administracji Sprzedaży

Tel. 664 448 000

e-mail: j.szostak@max-energy.pl

 

Magdalena Popławska

Starszy Specjalista ds. Administracji Sprzedaży

Tel. 518 747 838

e-mail: m.poplawska@max-energy.pl

 

Anna Gąsowska

Specjalista ds. Administracji Sprzedaży

Tel. 575 600 444

e-mail: a.gasowska@max-energy.pl

 

 

 

Konrad Abramowicz

Prezes Zarządu

Tel. 602 483 161

e-mail: k.abramowicz@max-energy.pl

Cezary Sadowski

Dyrektor ds. Rozwoju Sieci  Sprzedaży

Tel. 601 209 098

e-mail: c.sadowski@max-energy.pl

Piotr Romaniuk

Dyrektor Handlowy

Tel. 507 113 351

e-mail: p.romaniuk@max-energy.pl


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.