loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
09 wrz, 2021
Posted by admin
0 comment

Program „Mój Elektryk” również dla firm

W lipcu 2021r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program „Mój Elektryk” dofinansowujący zakup pojazdów zeroemisyjnych – elektrycznych i wodorowych. W pierwszym etapie dotacja skierowana jest głównie do osób fizycznych natomiast docelowo przewiduje również wsparcie dla firm i organizacji, a także dopłaty do leasingu aut.

Budżet programu w kwocie aż 500 mln zł
Budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 100 mln zł ma trafić do osób fizycznych, a 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty do leasingu. Całe przedsięwzięcie zaplanowane jest na lata 2021 – 2026. Nabór wniosków będzie realizowany do 2025r. lub do wyczerpania środków.
Osoby indywidualne mogą ubiegać się o dotację w wysokości 18750 zł, a limit ceny zakupu pojazdu nie może być wyższy niż 225 tys. zł. W przypadku nabywców – posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przewidziane dofinansowanie jest na lepszych warunkach bo wynosi 27 tys. zł. W tym przypadku auto nie ma limitu cenowego.

Dotacja do leasingu zeroemisyjnego auta
Jak podaje fundusz, niebawem zostanie uruchomiony system dopłat do leasingu za pośrednictwem banków. Będzie można się ubiegać o dotację do leasingu zeroemisyjnych pojazdów kategorii: M1, N1 oraz L1e-L7e. Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, kategoria M1 oznacza pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy, N1 – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5t. Kategoria L1e-L7e – obejmuje pojazdy dwukołowe lub trójkołowe i niektóre pojazdy czterokołowe. Osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie zakupu auta kategorii M1.
2 sierpnia tego roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór skierowany do banków zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Firmy leasingowe będą odpowiedzialne za umowy leasingowe, a także zostaną zobowiązane do przyjmowania wniosków o dotację do leasingu aut elektrycznych i wodorowych. Banki w imieniu NFOŚiGW będą miały 20 dni od momentu przekazania wniosku przez firmę leasingową na podjęcie decyzji o przyznaniu lub też nie o dopłacie.

Kryteria programu „Mój Elektryk”
Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić wymagane warunki określone w programie priorytetowym i regulaminie:

– należy kupić lub wziąć w leasing nowe auto zeroemisyjne (elektryczne lub wodorowe). Cena pojazdu nie może być wyższa niż maksymalny koszt określony w programie.
– w przypadku zakupu zarejestrować samochód na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dopłaty.

Planuje się, iż wnioski leasingowe będą możliwe do złożenia przez przedsiębiorców już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

561 złożonych wniosków
Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW od uruchomienia programu do początku września złożono 561 wniosków na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny dostarczyli 119 wniosków na sumę 3 mln 213 tys. zł. Przyjęte zostały 162 wnioski na kwotę 3 mln 342 tys. 750 zł ( w tym posiadacze KDR – 37 na sumę 999 tys. zł).

Celem programu „Mój Elektryk” jest upowszechnienie stosowania pojazdów zeroemisyjnych. Działanie ma doprowadzić do potrojenia liczby samochodów elektrycznych w Polsce, co w konsekwencji wpłynie na dalszy rozwój infrastruktury ładowania.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.