Referencje

Kategorie:
  
 • ARHELAN SP. Z O.O. SP. K.

  ARHELAN SP. Z O.O. SP. K.

  Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Max Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.…

  Więcej

 • MPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  MPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ

  Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Max Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.…

  Więcej

 • GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW

  Grupa Chorten nawiązała współpracę ze spółką Max Energy w 2016 roku i rekomenduje ją innym firmom. To solidny partner, który…

  Więcej

 • BARTER S.A.

  BARTER S.A.

  Niniejszym listem, pragniemy udzielić spółce Max Energy Sp. z o.o. referencji za dobrą współpracę. Polecamy Max Energy Sp. z o.o.…

  Więcej

 • CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A.

  CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A.

  Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Max Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.…

  Więcej

 • UNIPASZ SPÓŁKA JAWNA

  UNIPASZ SPÓŁKA JAWNA

  Niniejszym chcielibyśmy zarekomendować Max Energy Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania partnera. Z całą pewnością Max Energy Sp.…

  Więcej

 • UM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

  UM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W O

  Niniejszym chcielibyśmy zarekomendować Max Energy Sp. z o.o. oraz doradcę Grzegorza Gancewskiego jako rzetelnego i godnego zaufania partnera. Z całą…

  Więcej

 • GDDKIA WARSZAWA

  GDDKIA WARSZAWA

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie potwierdza, że Max Energy Sp. z o.o. przy udziale doradcy Grzegorza…

  Więcej

 • GDDKIA KATOWICE

  GDDKIA KATOWICE

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach potwierdza, że firma Max Energy Sp. z o.o., ul. Ciesielska…

  Więcej

 • KSB GRUPA SP. Z O. O.

  KSB GRUPA SP. Z O. O.

  Niniejszym chcielibyśmy zarekomendować Max Energy Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania partnera. Z całą pewnością Max Energy Sp.…

  Więcej

 • O.K. OWOCOWE KONCENTRATY SP. Z O. O.

  O.K. OWOCOWE KONCENTRATY SP. Z O. O.

  Niniejszym listem, pragniemy udzielić Max Energy Sp. z o.o. referencji za dobrą współpracę. Polecamy Max Energy Sp. z o.o. jako…

  Więcej

 • PATER FIRMA A. E. DANILUK

  PATER FIRMA A. E. DANILUK

  Niniejszym udzielamy referencji dla Max Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11/19.   Firma Max…

  Więcej


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.