Sprzedaż energii elektrycznej

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Max Energy Sp. z o.o. współpracuje z kilkunastoma firmami zajmującymi się obrotem energią elektryczną. Będąc naszym klientem masz zawsze możliwość dostępu do najlepszych ofert na rynku i negocjacji najkorzystniejszych warunków. Dzięki naszym doradcom, szybko zweryfikujesz zapisy umów i warunki handlowe kontraktów oraz porównasz ceny u różnych sprzedawców.

Dzięki liberalizacji rynku w 2007 roku powstało kilkadziesiąt spółek, których główną działalnością jest sprzedaż energii elektrycznej, a kilkaset firm uzyskało koncesje na obrót energią elektryczną. Energią elektryczną handluje się na Towarowej Giełdzie Energii (https://tge.pl) i każda firma, która ma koncesję i odpowiedni kapitał może zajmować się obrotem energią elektryczną. W efekcie tych działań, klienci uzyskali możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i negocjowania cen zakupu.

Liberalizacja rynku energii została przeprowadzona poprzez przekształcenie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w spółki prawa handlowego i jednoczesny podział ze względu na rodzaj działalności. W efekcie tych zmian mamy firmy zajmujące się:

·         Produkcją energii elektrycznej:

o   elektrownie węglowe
o   elektrownie gazowe
o   elektrociepłownie
o   elektrownie wodne
o   elektrownie wiatrowe
o   elektrownie fotowoltaiczne
o   biogazownie

·         Dystrybucją energii elektrycznej

o   Główne sieci przesyłowe – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
o   Lokalne sieci przesyłowe – operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)
§  PGE Dystrybucja S.A.
§  ENERGA Operator S.A.
§  INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.
§  TAURON Dystrybucja S.A.
§  ENEA Operator Sp. z o.o.

·         Sprzedażą energii elektrycznej:

o   Niezależne spółki z Polskim i zagranicznym kapitałem
o   Państwowe spółki należące do grup energetycznych
§  PGE Obrót S.A.
§  Enea S.A.
§  Energa Obrót S.A.
§  Innogy Polska S.A.

 

Tutaj możesz się dowiedzieć o procedurze zmiany sprzedawcy


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.