Sprzedaż energii elektrycznej

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Max Energy Sp. z o.o. współpracuje z kilkunastoma firmami zajmującymi się obrotem energią elektryczną. Będąc naszym klientem masz zawsze możliwość dostępu do najlepszych ofert na rynku i negocjacji najkorzystniejszych warunków. Dzięki naszym doradcom, szybko zweryfikujesz zapisy umów i warunki handlowe kontraktów oraz porównasz ceny u różnych sprzedawców.

Dzięki liberalizacji rynku w 2007 roku powstało kilkadziesiąt spółek, których główną działalnością jest sprzedaż energii elektrycznej, a kilkaset firm uzyskało koncesje na obrót energią elektryczną. Energią elektryczną handluje się na Towarowej Giełdzie Energii (https://tge.pl) i każda firma, która ma koncesję i odpowiedni kapitał może zajmować się obrotem energią elektryczną. W efekcie tych działań, klienci uzyskali możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i negocjowania cen zakupu.

Liberalizacja rynku energii została przeprowadzona poprzez przekształcenie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w spółki prawa handlowego i jednoczesny podział ze względu na rodzaj działalności. W efekcie tych zmian mamy firmy zajmujące się:

·         Produkcją energii elektrycznej:

o   elektrownie węglowe
o   elektrownie gazowe
o   elektrociepłownie
o   elektrownie wodne
o   elektrownie wiatrowe
o   elektrownie fotowoltaiczne
o   biogazownie

·         Dystrybucją energii elektrycznej

o   Główne sieci przesyłowe – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
o   Lokalne sieci przesyłowe – operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)
§  PGE Dystrybucja S.A.
§  ENERGA Operator S.A.
§  INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.
§  TAURON Dystrybucja S.A.
§  ENEA Operator Sp. z o.o.

·         Sprzedażą energii elektrycznej:

o   Niezależne spółki z Polskim i zagranicznym kapitałem
o   Państwowe spółki należące do grup energetycznych
§  PGE Obrót S.A.
§  Enea S.A.
§  Energa Obrót S.A.
§  Innogy Polska S.A.

 

Tutaj możesz się dowiedzieć o procedurze zmiany sprzedawcy