Sprzedaż energii elektrycznej

ZASADY OGÓLNE
doradztwo inwestycyjne

 

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 roku nabywcy energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Jest to wynikiem realizacji zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną. W tym momencie aż 15,7 mln klientów na rynku ma prawo wolnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. 

Energia elektryczna jest obecnie towarem będącym przedmiotem handlu na konkurencyjnym rynku energii.

Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a następnie sprzedawana klientom indywidualnym, firmom i instytucjom.

 

Tutaj możesz się dowiedzieć o procedurze zmiany sprzedawcy