loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
24 lut, 2022
Posted by amencel
0 comment

Światowa produkcja energii słonecznej w 2021r.

Energia słoneczna z roku na rok staje się coraz ważniejszą częścią światowego miksu energetycznego.

Fotowoltaika nie jest czymś nowym, była wykorzystywana już od dawna. W ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Koszt uzyskania energii ze słońca stał się łatwy i bardzo opłacalny. Postęp technologiczny wpłynął na lepszą wydajność ogniw solarnych dzięki czemu fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność, przynosząc korzyści nie tylko ludziom ale i całej planecie. Z roku na rok wzrasta liczba instalacji fotowoltaicznych na całym globie.

Świat wykorzystuje prąd w bardzo szybkim tempie, a słońce jest największym źródłem darmowej i czystej energii. Zasoby paliw kopalnych kurczą się, a ich wykorzystywanie zanieczyszcza atmosferę. Słońce jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii.

Elektrownie słoneczne w coraz większym stopniu pokrywają zapotrzebowanie na prąd w wielu gospodarstwach domowych, fabrykach, czy miastach.

Pomimo 4,5% spadku światowego zapotrzebowania na energię w 2020 r., technologie energii odnawialnych wykazują ogromny postęp.

Chociaż wzrost nastąpił we wszystkich branżach odnawialnych źródeł energii na świecie to energia słoneczna prowadzi ze 127 GW zainstalowanymi w 2020r., co stanowi największy w historii roczny wzrost mocy. Obecnie fotowoltaika uznawana jest za jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin wśród OZE na całym świecie jak i w Polsce.

Wykorzystując dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przedstawiamy moc energii słonecznej z podziałem na poszczególne kraje w 2021r.

Zainstalowana moc energii słonecznej w 2021r. według państw
Źródło: https://www.visualcapitalist.com/mapped-solar-power-by-country-in-2021/

Od Ameryk po Oceanię, kraje praktycznie na każdym kontynencie (za wyjątkiem Antarktydy) zwiększyły udział energii słonecznej w swoim miksie energetycznym w poprzednim roku.

Chiny

Chiny są niekwestionowanym liderem w zakresie instalacji fotowoltaicznych, osiągając ponad 35% światowej mocy produkcyjnej. Co więcej, kraj nie wykazuje oznak spowolnienia. Ma w planach największy na świecie projekt wiatrowy i słoneczny, który może zwiększyć moc czystej energii o kolejne 400 000 MW. Państwo Środka zainstalowało 49 355 MW nowych mocy fotowoltaicznych w 2020 r., a instalacje fotowoltaiczne w 2021 r. mają osiągnąć 55 000 – 65 000 MW.

Dodatkowo warto wspomnieć, że Chiny posiadają największą farmę fotowoltaiczną na świecie. Longyangxia Dam Solar Park zajmuje powierzchnię 2700 hektarów i składa się z ponad 4 milionów paneli fotowoltaicznych o mocy 850 MW. Sektor azjatycki pokrywa największą część mocy zainstalowanej fotowoltaiki na świecie.

Państwo Środka dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 r. Są także liderem w branży fotowoltaicznej. W 2019 roku chińskie firmy wyprodukowały 66% światowego polikrzemu, początkowego elementu budulcowego krzemowych paneli fotowoltaicznych. Co więcej, ponad trzy czwarte ogniw słonecznych pochodziło z Chin, co odpowiadają za 72% światowej produkcji paneli PV. Mając to na uwadze, nie jest niespodzianką, że 5 z 10 największych parków słonecznych na świecie znajduje się w Chinach i prawdopodobnie będą powstawać nowe gdy państwo uzyska neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

Stany Zjednoczone

Daleko za Chinami podążają Stany Zjednoczone, które niedawno przekroczyły 100 000 MW mocy energii słonecznej po zainstalowaniu kolejnych 50 000 MW w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku. Roczny wzrost energii słonecznej w USA wyniósł 42% w ciągu ostatniej dekady. Polityki takie jak ulga podatkowa na inwestycje w energię słoneczną, która oferuje 26% ulgę podatkową na domowe i komercyjne systemy słoneczne, pomogły w rozwoju branży.

Japonia

Trzecie miejsce przypadło Japonii, której zainstalowana moc na początku 2021r. wyniosła 67 MW, co stanowi 9,4% światowej mocy produkcyjnej.

Niemcy

Czwartą pozycję na świecie i pierwszą w Europie zajmują nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Zainstalowana moc osiągnęła wartość 53,783 MW, stanowiąc 593 W na mieszkańca. Światowa moc produkcyjna tego kraju wyniosła 7,5%.

Australia

Pomimo że Australia posiada ułamek chińskiej mocy słonecznej, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach na mieszkańca ze względu na stosunkowo niską populację 26 milionów ludzi. Kontynent australijski otrzymuje największą ilość promieniowania słonecznego ze wszystkich kontynentów, a ponad 30% australijskich gospodarstw domowych ma obecnie dachowe systemy fotowoltaiczne.

Nasz kraj może nie znalazł się w czołówce państw pod względem zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych ale z roku na rok pnie się ku górze. Rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że fotowoltaika rozwija się w bardzo szybkim tempie. Opłacalność domowych mikroinstalacji zwiększa się także dzięki dostępnym programom wsparcia oferowanym przez państwo, a także Unię Europejską.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.