loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
17 sty, 2022
Posted by amencel
0 comment

Certyfikowane systemy montażowe instalacji fotowoltaicznych

systemy

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej musimy kierować się zasadą – inwestujemy wyłącznie w solidne i sprawdzone zestawy produktów. Wybierając komponenty posiadające odpowiednie oceny, certyfikaty i dopuszczenia zapewniamy sobie w przyszłości mniej problemów i dodatkowych wydatków. Tylko certyfikowane systemy montażowe instalacji fotowoltaicznych są gwarancją bezpieczeństwa.

Przy instalacjach paneli słonecznych niezwykle ważny jest wybór właściwego systemu montażu. Powinien on być zaprojektowany zgodnie z przepisami, certyfikowany i badany w tunelach aerodynamicznych.

Systemy montażu instalacji fotowoltaicznych powinny być opracowane poświęcając szczególną uwagę obciążeniu dachu i obciążeniu wiatrem. Dzięki temu będą one spełniały najwyższe wymagania bezpieczeństwa.

Wśród norm mających zastosowanie do fotowoltaiki istnieją te bezpośrednio dotyczące paneli i instalacji elektrycznej. Nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do konstrukcji nośnych i wsporczych.

Szczegóły obciążeń zawarte są w polskich i europejskich normach

Projektując takie systemy powinno uwzględnić się kilka podstawowych czynników, takich jak te związane z docelową lokalizacją instalacji fotowoltaicznej. Od takiej lokalizacji zależą między innymi przyjmowane w projekcie wartości obciążeń związanych z działaniem wiatru i śniegu. Szczegóły dotyczące tych obciążeń dostępne są w polskich i europejskich normach: PN-EN 1991-1-4 (Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru) oraz PN-EN 1991-1-3 (Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem)

W pierwszej z norm dokonano wyodrębnienia trzech stref wiatrowych:


    strefa wiatru I – środkowa część Polski,
    strefa wiatrowa II – pas nadmorski na północy,
    strefa obciążenia wiatrem III – obszary górskie w południowej części Polski.

Druga z norm dzieli obszar kraju na pięć stref obciążenia śniegiem:

    strefa I – obejmuje przede wszystkim tereny zachodniej Polski,
    strefa II – obejmuje większą część środkowego terytorium kraju oraz część północno-zachodnią,
    strefa III – obszar obejmujący tereny Polski północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej,
    strefa IV – części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego,
    strefa V – to część województwa małopolskiego, obejmującego teren górski.

Przytoczone normy związane są z eurokodem 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych (normy serii 1993-1-X) oraz następującymi normami:

    PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji
    PN-EN 1991: Oddziaływania na konstrukcje
    PN-EN 1090: Wykonanie konstrukcji stalowych – wymagania techniczne.

Najważniejszą normą jakiej podlegają konstrukcje fotowoltaiczne jest norma europejska EN 1090.

Skierowana jest do wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych na terenie Unii Europejskiej oraz krajów spoza niej, które chcą sprzedawać wyroby do krajów członkowskich.

Normy te nie wyczerpują tematu regulacji mających zastosowanie, gdyż te zależne są z kolei od rodzaju zastosowanych materiałów, które niekoniecznie muszą zostać zawężone do wykorzystania stali.

Panele fotowoltaiczne montowane na dachu skośnym powinny być przymocowane ramą nośną do krokwi. Haki krokwi dobiera się w zależności od wysokości dachówki lub innego rodzaju pokrycia.

Przed montażem paneli fotowoltaicznych trzeba oczywiście dokładnie sprawdzić dach, aby ocenić stan więźby i uniknąć utrudnień, np. w postaci klinów pod łatami.

Do montażu należy stosować tylko elementy wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – stali nierdzewnej i aluminium. Haki po zamocowaniu zostaną obciążone konstrukcją nośną i modułami, a w zimie dodatkowo warstwą śniegu. Muszą być zatem solidnie zamocowane do krokwi, nie powinny wspierać się na dachówkach (dachówki przykrywające haki nie powinny z kolei wspierać się na nich).

Dzięki temu zarówno właściciel, jak i monter paneli fotowoltaicznych będzie mógł spać spokojnie, nawet podczas gwałtownej burzy.

Poniżej widzimy przykład instalacji fotowoltaicznej, zamontowanej w niewłaściwy sposób:

Białystok, dnia 14.01.2022r.
Białystok, dnia 14.01.2022r.
Białystok, dnia 14.01.2022r.

Systemy, które pozytywnie przeszły badania laboratoryjne potwierdzają wysoką jakość i bezpieczeństwo

Już podczas produkcji komponenty fotowoltaiczne są rygorystycznie testowane pod kątem bezpieczeństwa i niezawodności, aby zapewnić, że spełniają wymogi różnych norm krajowych i międzynarodowych. Dbałość o dobór komponentów, projekt systemu oraz profesjonalny montaż są niezbędne do zminimalizowania ryzyka niebezpieczeństwa.

Każdy klient zlecając sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej naszej firmie może mieć pewność, że inwestycja zostanie idealnie dopasowana do potrzeb. Zatroszczymy się o odpowiedni dobór komponentów, co jest gwarancją wydajnej i bezawaryjnej pracy. Naszym klientom dostarczamy sprawdzone rozwiązania, wykorzystując komponenty z najwyższej półki. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym – od projektu instalacji fotowoltaicznej i doboru sprzętu, poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej, aż do podpisania umowy ze spółką obrotu, która zapewni bilansowanie energii elektrycznej lub jej odkup. Realizujemy inwestycje każdej wielkości – od niewielkich o mocy kilku KWp do dużych farm fotowoltaicznych.

Naszym celem jest świadczenie ponadstandardowych rozwiązań wyróżniających się wysoką jakośćią.

Stosujemy tylko niezawodne i wysokiej jakości rozwiązania fotowoltaiczne.

Zadzwoń

Umów spotkanie

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.