loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
30 gru, 2021
Posted by amencel
0 comment

Ulgi w opłacie mocowej od 1 stycznia 2022 roku

opłata mocowa

Czym jest opłata mocowa?


Opłata mocowa to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne czyli stałe dostawy prądu. 

Środki uzyskane z tytułu jej opłaty mają finansować między innymi budowę nowych elektrowni, a także modernizację i utrzymanie już istniejących. To wszystko ma zapewnić stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Nadchodzące zmiany


Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rynku mocy z dnia 23 lipca 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w sposobie naliczania opłaty mocowej dotyczące odbiorców końcowych zasilanych z sieci średnich napięć (taryfa B).

Wypracowano uniwersalny sposób jej naliczania, który jest zgodny z głównym celem całej ustawy, czyli zapewnieniem stabilnych dostaw energii elektrycznej.

Opłata mocowa będzie naliczana za pobór mocy tylko w godzinach szczytowych. Ma to przyczynić się do wprowadzenia rozwiązań, które zwiększyły by pobór w dolinie nocnej lub w weekendy, kosztem szczytu dziennego.

Dodatkowo, wprowadzono upusty w naliczaniu opłaty mocowej. Mają być zależne od różnicy w poborze energii elektrycznej pomiędzy godzinami szczytowymi a godzinami poza szczytem czyli od tzw. indywidualnej krzywej poboru.

Odbiorcy będą podzieleni na cztery grupy, w zależności od wielkości tej różnicy:

  • grupa 1 – wielkość różnicy między ilością energii zużytej w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5%. Ci odbiorcy będą najmocniej premiowani pod względem poniesienia kosztów opłaty mocowej albowiem zapłacą 17% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • grupa 2 – różnica między szczytem i poza szczytem od 5%, ale mniej niż 10%. Ci odbiorcy zapłacą 50% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • grupa 3 – różnica między szczytem i poza szczytem od 10%, ale mniej niż 15%. Ci odbiorcy zapłacą 83% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • grupa 4 – różnica między szczytem i poza szczytem od 15% lub brak poboru energii elektrycznej w godzinach poza szczytem. W odniesieniu do tych odbiorców wysokość opłaty mocowej pozostanie na obecnym poziomie.

Zatem, im mniejsza różnica w poborze energii w szczycie oraz poza nim, tym opłata mocowa danego odbiorcy będzie mniejsza. Ma to wspierać wypłaszczenie krzywej zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu doby. To z kolei ma przysłużyć się do większej stabilności systemu elektroenergetycznego. Poprawi również optymalizację wielkości mocy źródeł niezbędnych do jej zapewnienia.

Ministerstwo Klimatu zaproponowało projekt mechanizmu ulgi we wspomnianej opłacie, który premiuje odbiorców o płaskim profilu zużycia energii elektrycznej z uwagi na to, że nie wpływają oni w sposób znaczący na wzrost zapotrzebowania szczytowego.

Więc np. zakłady pracujące na trzy zmiany, które używają porównywalne ilości energii przez całą dobę, będą mogły uzyskać ulgę wynoszącą nawet 83% wysokości opłaty mocowej.

Hybrydowy model naliczania opłaty mocowej z podziałem na odbiorców ryczałtowych oraz nieryczałtowych będzie obowiązywał do końca 2027 roku.

Chcesz zmniejszyć swoja opłatę mocową? Zadzwoń do nas!

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.