loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
23 sty, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Urządzenia do kompensacji mocy biernej

Urządzenia do kompensacji mocy biernej to kluczowe narzędzia.

Urządzenia do kompensacji mocy biernej są kluczowymi narzędziami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach do redukcji mocy biernych indukcyjnych i pojemnościowych. Te urządzenia umożliwiają utrzymanie stabilności napięcia i poprawę efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędności finansowe i zwiększoną niezawodność systemu zasilania.

Na rynku dostępne są różne rodzaje urządzeń

Istnieje kilka rodzajów urządzeń do kompensacji mocy biernej, w tym kondensatory, cewki, filtry harmoniczne i aktywne kompensatory mocy biernej.

  1. Kondensatory: Kondensatory są najpopularniejszymi urządzeniami stosowanymi do kompensacji mocy biernych indukcyjnych. Składają się z dwóch przewodzących płyt oddzielonych dielektrykiem. Kondensatory absorbuje nadmiar energii biernych indukcyjnych, redukując przesunięcie fazowe między prądem a napięciem. Można je stosować zarówno w systemach jednofazowych, jak i trójfazowych.

  2. Cewki: Cewki są używane do kompensacji mocy biernych pojemnościowych. Składają się z przewodu nawiniętego na rdzeniu magnetycznym. Cewki wprowadzają dodatkowe indukcyjności, które kompensują moc bierną pojemnościową. Podobnie jak kondensatory, mogą być stosowane zarówno w systemach jednofazowych, jak i trójfazowych.

  3. Filtry harmoniczne: Filtry harmoniczne są stosowane w przypadku, gdy obwody zawierają nie tylko moc bierną, ale również składowe harmoniczne. Urządzenia te usuwają niepożądane harmoniczne, które mogą powodować zaburzenia w systemie zasilania. Filtry harmoniczne eliminują te harmoniczne, zwiększając jakość zasilania i redukując straty energii.

  4. Aktywne kompensatory mocy biernej: Aktywne kompensatory mocy biernej to zaawansowane elektroniczne urządzenia sterujące, które skutecznie kompensują zarówno mocy biernych indukcyjne, jak i pojemnościowe. Wykorzystują one technologię elektroniczną, aby monitorować i regulować moc bierną w czasie rzeczywistym. Aktywne kompensatory mocy biernej są w stanie dynamicznie reagować na zmieniające się obciążenia i utrzymywać moc bierną na minimalnym poziomie.

Co zrobić kiedy stoimy przed wyborem urządzenia do kompensacji mocy biernej?

Wybór odpowiedniego urządzenia do kompensacji mocy biernej zależy od konkretnych wymagań i warunków przedsiębiorstwa. Wielkość obciążenia, rodzaj mocy biernych, obecność harmonicznych i inne czynniki mogą wpływać na wybór odpowiedniego urządzenia. Przedsiębiorstwa powinny skonsultować się z profesjonalistami ds. energii elektrycznej lub inżynierami elektrotechniki, aby dokładnie ocenić swoje potrzeby i dobrać odpowiednie urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Jakich korzyści możemy się spodziewać?

Wprowadzenie urządzeń do kompensacji mocy biernej może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim prowadzi to do redukcji kosztów energii poprzez zmniejszenie mocy biernych i minimalizację strat. Optymalizacja efektywności energetycznej przekłada się na oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa. Ponadto, poprawa stabilności i niezawodności systemu zasilania przyczynia się do minimalizacji awarii i przerw w dostawie energii. W rezultacie przedsiębiorstwo może cieszyć się zwiększoną produktywnością i wydajnością.

Warto skorzystać z urządzenia do kompensacji mocy biernej

Wnioskiem jest to, że urządzenia do kompensacji mocy biernej są niezwykle ważne dla przedsiębiorstw w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od konkretnych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa. Współpraca z profesjonalistami ds. energii elektrycznej pomoże w identyfikacji i wdrożeniu optymalnego rozwiązania, które przyniesie maksymalne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.