loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
28 kwi, 2022
Posted by amencel
0 comment

W Polsce jest już ponad milion prosumentów

w Polsce

W marcu 2022 roku liczba wszystkich prosumentów w Polsce przekroczyła już milion. Ich łączna moc to 7,3 GW. Tylko w samym 2021 roku do krajowych sieci dystrybucyjnych przyłączonych zostało blisko 400 tysięcy mikroinstalacji prosumenckich, co przełożyło się na 3 GW mocy.

Natomiast w pierwszym kwartale tego roku ich łączna liczba wzrosła już o ponad 150 tysięcy. Jednocześnie, operatorzy sieci sygnalizują, że tym samym rośnie jednostkowa moc przyłączanych mikroinstalacji. Zdecydowanie oceniając, iż nie jest to pozytywne zjawisko.

Statystyki w Polsce

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej. Od 1990 r. działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce. Dąży także do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi Klientów.

Ostatnio opublikowało najnowsze dane na temat liczby oraz mocy mikroinstalacji. Wyniki ukazują skalę wszystkich inwestycji zrealizowanych na polskim rynku prosumenckim do końca ubiegłego miesiąca.

W rezultacie to właśnie ubiegły rok okazał się być najlepszym w dotychczasowej historii rynku prosumenckiego w Polsce. Wówczas przybyło 396,5 tysięcy mikroinstalacji.

Dla porównania, w roku 2020 zostało przyłączonych 303 tysiące mikroinstalacji.

Z kolei w 2019 roku – 100 tysięcy.

Podczas gdy w 2016 roku łączna liczba osób, które wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, równocześnie mogąc ją magazynować i przekazywać zebraną nadwyżkę do sieci energetycznej wynosiła jedynie 4 tysiące.

Co przyniesie nam 2022 rok?

Pierwszy kwartał tego roku zaowocował w sumie w 152,8 tys. nowych mikroinstalacji. Wolumen tych przyłączeń w styczniu, lutym oraz marcu wyniósł odpowiednio 33 380, 44 578 i 74 859.

Dane wyraźnie pokazują, iż marzec stał się najlepszym miesiącem w historii rynku prosumenckiego w Polsce pod względem ilości nowych mikroinstalacji.

Wyniki z pierwszego kwartału tego roku ukazują wysoką tendencję wzrostową i możliwość poprawienia ubiegłorocznego rekordu. Niemniej jednak, musimy pamiętać o tym, iż pierwsze 3 miesiące tego roku na rynku prosumenckim mogły stać pod znakiem pośpiechu inwestorów przed zmianą przepisów.

Osoby, które do dnia 31 marca zdążyły zgłosić przyłączenie nowych mikroinstalacji, uzyskały prawo do korzystania z dotychczasowych metod rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci, bazującej na tzw. opuście przez kolejnych 15 lat. Będą mieli również prawo do przejścia na rozliczenie w nowym systemie, czyli net-billingu jeśli tylko będą chcieli.

Natomiast osoby, które nie zdążyły dokonać zgłoszenia do ww. terminu, nadwyżki wprowadzone do sieci będą mogli rozliczać już tylko wyłącznie w ramach systemu net-billingu.

W tej chwili ciężko ocenić, jak przejście na nowy system rozliczeń wpłynie na liczbę nowych przyłączeń mikroinstalacji w kolejnych miesiącach. Jednakże, z pewnością pozytywny wpływ będzie miała czwarta edycja Mój Prąd.

Ponad 7,3 GW mocy z fotowoltaiki w Polsce

Agencja Rynku Energii podaje najnowsze dane dotyczące mocy odnawialnych źródeł energii w Polsce. Na koniec lutego bieżącego roku wynosiła ona już 17,9 GW. Z czego 7 GW dotyczyło energetyki wiatrowej, a z kolei 8,7 GW fotowoltaiki.

Natomiast dane Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pokazują, że moc mikroinstalacji prosumenckich na koniec marca wynosiła już 7 336 MW i zwiększyła się o około 1 226 MW w pierwszych 3 miesiącach tego roku.

Warto również dodać, iż około 99,9 procent mikroinstalacji prosumenckich stanowi fotowoltaika.

W energetyce prosumenckiej tylko w ubiegłym roku do sieci zostało przyłączonych około 3 GW nowych mocy, a z kolei rok wcześniej około 1 GW.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przewiduje, że jeżeli obserwowana ostatnio dynamika inwestycji zostanie utrzymana na tym samym poziomie w kolejnych miesiącach tego roku to na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może uzyskać wartość nawet 10 GW.

Moc jednostkowa w górę

Jednocześnie ze wzrostem liczby i mocy mikroinstalacji prosumenckich rośnie także ich przeciętna moc jednostkowa.

Średnia moc przyłączanych do sieci mikroinstalacji rośnie z każdym rokiem. W okresie 2018-2020 przyrosty te były minimalne w porównaniu do roku poprzedniego. Od początku roku 2021 można zauważyć, iż ta dynamika przybiera znacznie na sile.

Pierwszy kwartał tego roku zaowocował w 8,28 Kw (8,3 Kw w marcu) średniej mocy przyłączeniowej mikroinstalacji. Wartość ta jest wyższa o prawie 1,6 Kw w porównaniu z rokiem 2020 (6,68 Kw). Z kolei średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w 2021 roku wynosiła 7,62 Kw.

Wzrost mocy mikroinstalacji wykonywanych przez prosumentów nie jest pozytywnym zjawiskiem. Powoduje to brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji.

W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, wielokrotnie przekraczający zakładane prognozy. Milion prosumentów w Polsce oznacza także problemy dla sieci przesyłowej.

Masz pytanie? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.