loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
13 sty, 2022
Posted by amencel
0 comment

W styczniu 2022r. PGNiG spodziewa się dostawy 95 mln m sześciennych gazu

W drugiej połowie stycznia do świnoujskiego terminala ma dotrzeć gazowiec ze 150 ładunkiem paliwa. Dostawa jest jednorazowym kontraktem na rynku spot i pochodzi z USA. Cargo dotyczy ok. 75 tysięcy ton LNG, co po regazyfikacji da około 95 mln m sześciennych gazu ziemnego.

Do roku 2038 planowany jest odbiór nawet do 8,3 mld m sześciennych paliwa

Od 2022r. została zwiększona możliwość odbioru ładunku LNG w terminalu w Świnoujściu do 6,2 mld m sześciennych po regazyfikacji rocznie. W roku 2021 i w latach poprzednich odbiór ten ograniczał się do wolumenu do 5 mld m sześciennych. Sytuacja ta wpłynie na zwiększenie możliwości importu gazu ziemnego. W latach 2024-2038 planowany jest odbiór nawet do 8,3 mld m sześciennych paliwa rocznie.

Skroplony gaz ziemny zapewnia elastyczność portfela importowego PGNiG. Spółka dzięki temu może dostosować wolumen importu błękitnego paliwa do aktualnej sytuacji na rynku, w tym: popytu, cen, konkurencyjności dostaw gazu dostarczanego za pomocą gazociągów, czy możliwości logistycznych itp.

W maju 2020r. PGNiG zawarło umowę na rezerwację dodatkowych mocy regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu. Jest to powiązane z rozbudową tej instalacji. Przeważająca większość zamówionej mocy zostanie zużytkowana do obsługi kontraktów długoterminowych z katarskim Qatargas (do 2,7 mld m sześciennych po regazyfikacji) i amerykańskim Cheniere (od 2023r. ok. 2 mld m sześciennych po regazyfikacji).

PGNiG zawarło umowę na dostawę 7,4 mld m sześciennych po regazyfikacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało także inne długoterminowe kontrakty ze spółkami amerykańskiej grupy Venture Global. Porozumienia z Venture Global są w formule Free On Board. Oznacza to, że PGNiG jest odpowiedzialne za odbiór paliwa z terminali skraplających, a następnie dostarcza je do dowolnie wybranego przez siebie terminala regazyfikacyjnego. Pierwszy kontrakt zostanie zrealizowany w 2023r. i zakłada zakup ładunku – ok. 2 mld m sześciennych paliwa po regazyfikacji.

Pozostała część mocy regazyfikacyjnych będzie przeznaczona zgodnie ze strategią PGNiG. Mogą zostać zawarte kontrakty zarówno krótko, średnio jak i długoterminowe, a także spot na dostawę ładunków. Spółka do obecnej chwili odebrała w Świnoujściu gaz pochodzący m.in. z Nigerii, USA, Kataru, Norwegii, a także z Trynidadu i Tobago.

Ceny gazu uzależnione od światowych rynków

Według PGNiG na ceny gazu mają wpływ w głównym stopniu ceny błękitnego paliwa na światowych rynkach. Sytuacja na rynku europejskim jest dość nietypowa i cechuje się dużą zmiennością. Przykładem jest dzień 21 grudnia 2020 r. kiedy to cena gazu była rekordowa wynosząc około 180 EUR za MWh. Następnie w ciągu kilkunastu kolejnych dni spadła do wartości ok. 70 EUR za MWh. Sytuacja ta była w dużym stopniu wynikiem przekierowania do Europy większej ilości ładunków gazu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.

W dalszym ciągu występują elementy wpływające na wysoki poziom notowań gazu ziemnego w Europie to m.in. niedostateczna podaż spowodowana zmniejszenie dostaw gazu z Rosji, niski poziom zapełnienia magazynów gazu, a także rosnące zapotrzebowanie powiązane z ożywieniem gospodarczym po znoszeniu ograniczeń po koronawirusie.

Czynniki pogodowe mają duży wpływ na to jak w najbliższych miesiącach będą wyglądały ceny błękitnego paliwa. W przypadku mroźnej zimy, zwiększy się zapotrzebowanie na gaz jako surowiec grzewczy. Sytuacja z niską wietrznością może wpłynąć na konieczność uzupełnienia energii generowanej przez farmy wiatrowe energią z innych jednostek wytwórczych, w tym gazowych. Wpłynie to na zwiększenie zapotrzebowania na błękitne paliwo. Podaż również odgrywa tu istotną rolę. Dodatkowe dostawy LNG uzależnione są od notowań gazu ziemnego na innych rynkach.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.