loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
04 sie, 2022
Posted by amencel
0 comment

Wzrost zainteresowania rozliczaniem prądu po cenach zmiennych

wzrost

Ostatnie półrocze przyniosło wzrost o ponad 50% liczby małych oraz średnich firm, które zawarły swoje kontrakty na energię elektryczną opierające się na cenach zmiennych.

Takie rozwiązanie pozwala uzyskać natychmiastowe obniżenie rachunków za prąd.

Rosnące ceny energii

W czerwcu 2021 roku średnia cena energii elektrycznej TGeBase notowana na Towarowej Giełdzie Energii wynosiła 353,56 zł, tymczasem rok później osiągnęła wartość 884,68 zł. Jest to wzrost aż o 250%!

To doskonale pokazuje, jak dynamicznym rynkiem jest sektor energii. W dodatku na razie nic nie zapowiada spadków cen. Wpływ na to ma zarówno napięta sytuacja geopolityczna i gospodarcza, jak również nabierająca tempa transformacja energetyczna. Motorem zmian jest przede wszystkim chęć optymalizacji i dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii. Można to zauważyć na poziomie makro, w skali krajowej, jak i mikro, patrząc na zachowania średnich i małych przedsiębiorstw.

Wzrost świadomości przedsiębiorców

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost świadomości klientów. Z większą uwagą śledzą trendy na rynku oraz co raz aktywniej szukają najbardziej korzystnych rozwiązań dla swojej firmy. Chętniej również włączają się w udział na rynku oraz nie poprzestają na klasycznym modelu stałej ceny.

Od początku tego roku można zauważyć rosnące zainteresowanie kontraktami bazującymi na stawkach zmiennych, które odzwierciedlają wahania na Towarowej Giełdzie Energii.

W ostatnich miesiącach wybór tego typu kontraktów wzrósł o ponad połowę.

W rezultacie rozwiązanie, które jeszcze dwa czy trzy lata temu było niszowe, obecnie stało się ważną częścią portfela umów zawieranych przez odbiorców energii.

Ponad to, jest dostępne dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu.

Jednakże, nie każdy z przedsiębiorców jest gotowy do rozliczania się na podstawie ceny zmieniającej się co miesiąc. Z tego powodu rynek energii oferuje także rozwiązania pośrednie. Umożliwiają one udział w giełdzie, a także jednocześnie zabezpieczają cenę na pewien okres.

Rozliczanie się co miesiąc

W przypadku kontraktów zakładających comiesięczną zmianę ceny spółki obrotu oferują możliwość rozliczania po cenie dla konkretnej godziny w miesiącu, notowanej na Towarowej Giełdzie Energii.

Na takie rozwiązanie decydują się przede wszystkim firmy, których zapotrzebowanie na prąd jest w miarę stabilne lub co najmniej możliwe do przewidzenia, w szczególności poza godzinami szczytowymi. Owy sposób rozliczania wybierają także przedsiębiorcy, którzy oczekują, że ceny zaczną spadać w nieodległej przyszłości i czekają na lepszy moment zakupowy, by powrócić do „klasycznego” rozliczania według długookresowych stałych cen.

Takie kontrakty mogą przynieść nie tylko długofalowe ale również natychmiastowe korzyści w postaci mniejszej stawki nawet o kilkanaście procent w porównaniu do cen stałych. Takie rozwiązanie wybierają zarówno większe przedsiębiorstwa oraz mikro i małe firmy.

Rozliczanie co kwartał

Niektórzy przedsiębiorcy wolą wybierać produkty o mniejszym ryzyku, ale jednocześnie chcą również choć częściowo, dopasować koszty do realiów rynkowych.

Wybierają więc kontrakty rozkładające wahania stawek na transze, tzn. zakładające zmianę ceny w perspektywie kwartalnej, półrocznej, a nawet rocznej.

Przy takim rozwiązaniu stawka ustalana jest na postawie ceny rynkowej z określonego dnia miesiąca poprzedzającego kontraktowany okres. Jak to wygląda w praktyce? W przypadku przedsiębiorcy decydującego się na kwartalne rozliczenie, cena dla I kwartału roku liczona jest na podstawie notowania TGE z grudnia ubiegłego roku, dla II kwartału brana pod uwagę jest cena z marca aktualnego roku itd.

Te rozwiązanie wybierają szczególnie przedsiębiorcy, którzy planują swoje budżety w perspektywie dłuższej niż miesiąc. W tych firmach zakup energii jest bardzo istotną częścią kosztów działalności.

Dzięki rozwiązaniu transzowym, zyskują poczucie stabilności i mają ułatwione prognozowanie finansowe. Omawiane kontrakty podobne są do umów bazujących na stałych stawkach, które nie są zależne od wahań giełdowych.

Wysokie skoki cen motywują firmy do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii oraz optymalizacji jej kosztów.

Nie czekaj i zacznij oszczędzać na swoich przyszłych rachunkach!

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy zrobić dla Twojego biznesu. ⚡💪

Służymy pomocą 🤝
Zadzwoń 📞 856 671 300
Napisz 📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.