loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
10 sie, 2023
Posted by amencel
0 comment

Zainteresowanie Moim Prądem 5.0 nie maleje

Obecna edycja programu Mój Prąd, podobnie jak jego poprzednie wydania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Najwięcej złożonych wniosków dotyczy głównie instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, a także magazynów energii.

Zwiększenie budżetu Mój Prąd 5.0 do 500 mln zł

Początkowo piąta odsłona programu zakładała budżet w wysokości 100 mln zł. Jednak ze względu, iż już po miesiącu wszystkie środki zostały zagospodarowane, podjęto decyzję o zwiększeniu funduszu o dodatkowe 400 mln zł.

Różne edycje programu

Każda z odsłon programu różniła się nie tylko wysokością dotacji ale także komponentami, na które można ubiegać się o dofinansowanie. W pierwszych trzech seriach, na dotację mogły liczyć tylko domowe instalacje fotowoltaiczne. W czwartej – dodatkowo magazyny energii, magazyny ciepła i domowe systemy zarządzania energią. Piąta natomiast została poszerzona o pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Wpłynęło 540 tysięcy wniosków od początku trwania programu

Jak pokazują dane, do 13 lipca 2023 r. w Moim Prądzie 5.0 zarejestrowano 33,3 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 296,35 mln zł. Jeśli wszystkie złożone dokumenty zostaną podpisane, do rozdysponowania pozostanie już tylko około 200 mln zł.

Do połowy lipca, we wszystkich pięciu edycjach programu złożono około 540 tys. wniosków, z czego dziennie wpływa ich ok. kilkuset.

W Moim Prądzie 5.0 największym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, w dalszej kolejności – pompy ciepła. Najmniej chętnych jest natomiast na kolektory słoneczne.

Dotacja w wysokości maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych

W ostatniej edycji programu jak i w poprzednich, udział dopłat w kosztach kwalifikowanych związanych z zakupem i instalacją urządzeń, nie może przekroczyć 50%. Przy instalacji fotowoltaicznej całkowita wysokość dotacji zależy od przypisania do grupy, do której kwalifikują się wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania

Poniżej prezentujemy maksymalne dotacje, które można uzyskać w zależności od urządzeń objętych programem (zgodnie z informacją zamieszczoną przez NFOŚiGW):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Fotowoltaika na pierwszym miejscu pod względem złożonych wniosków

Praktycznie wszystkie wnioski złożone o dofinansowanie w piątej edycji programu dotyczą przede wszystkim fotowoltaiki – 99,1%. Kolejnym urządzeniem, który cieszy się dużym zainteresowaniem są pompy ciepła. Stanowią one 11,5% złożonych wniosków. Trzecią pozycję zajmują magazyny energii elektrycznej – 6,1% wniosków, czwartą – magazyny ciepła (4,6%), a w dalszej kolejności – systemy EMS/HEMS (3,9%). Natomiast ostatnie miejsce należy do kolektorów słonecznych, których do 11 lipca 2023 zarejestrowano tylko 0,2% wniosków.

Wypłata środków w ramach czwartej i piątej edycji programu Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już wypłaty środków w ramach programu Mój Prąd 5.0. Wypłacono około 1,7 tys. dofinansowań co stanowi wartość 11,57 mln zł. Jednocześnie nie zakończyły się jeszcze przelewy na konta beneficjentów czwartej edycji programu. Jak do tej pory dotację otrzymało 55,4 tys. wnioskodawców, a wartość wypłaconych środków wynosi 328,5 mln zł.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.