loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
30 mar, 2023
Posted by amencel
0 comment

Zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035

Zakaz rejestracji

28 marca przedstawiciele krajów Unii Europejskiej uzgodnili zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku.

Polska jako jedyna opowiedziała się przeciwko zakazowi.

Przyjęte rozporządzenie określa nowe rygorystyczne normy emisji C02 dla nowych samochodów osobowych oraz dostawczych.

Co więcej, Unia Europejska przyjęła również zasady dotyczące budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania samochodów zasilanych wodorem.

Zakaz rejestracji wyłącznie nowych aut spalinowych

Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski uzgodniły przyjęcie przepisów. Zgodnie z nimi od 2035 roku na terenie Unii będzie można rejestrować samochody zasilane wyłączenie paliwami neutralnymi dla klimatu.

Ponadto przedstawiciele państw UE zdecydowali o redukcji emisji CO2 z nowych aut osobowych rejestrowanych w latach 2030-2034 przynajmniej o 55 % w stosunku do poziomów z roku 2021. Dla samochodów typu van redukcja ma wynieść co najmniej 50 %.

Regulacja zakłada 100 % redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 r., co będzie wiązało się z wejściem w życie zakazu rejestracji nowych pojazdów tego typu.

Pod naciskiem Niemiec, zdecydowano jednak, że spod tego zakazu będą wyłączone pojazdy napędzane e-paliwami (syntetycznymi). Problem w tym, że teraz litr syntetycznej benzyny kosztuje równowartość 46 złotych.

Po 2035 roku kupić będzie można tylko nowe auta elektryczne i wodorowe. Oczywiście tradycyjne auta spalinowe nie będą zakazane. Nie będzie można ich kupić, ale dalej będzie można nimi jeździć. Choć niektóre miasta będą coraz częściej zakazywały nimi wjazdu.

Samochody z silnikiem spalinowym będą mogły być rejestrowane także po 2035 roku. Pod warunkiem, że będą wykorzystywać paliwa neutralne pod względem emisji C02. Chodzi tu o benzynę syntetyczną czy też diesel produkowany z wody, pozyskiwany z powietrza CO2 i przy wykorzystaniu np. energii wiatrowej.

Większa dostępność stacji ładowania

Częścią pakietu Fit for 55 jest również między innymi przyjęte wczoraj przez Radę UE oraz Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

Rozporządzenie te zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku budowy stacji ładowania elektrycznych samochodów osobowych co 60 km na trasach, które są częścią europejskiej sieci TEN-T.

Dodatkowo każda stacja ładowania będzie zapewniała ładowanie z mocą co najmniej 400 kW, a od 2028 roku już 600 KW.

Dla samochodów ciężarowych oraz autobusów stacje ładowania mają być rozlokowane co 120 km. W tym przypadku mają one zapewniać możliwość ładowania z mocą sięgającą od 1400 kw do 2800 kw.

Natomiast punkty tankowania pojazdów wodorowych w ramach sieci TEN-T mają być rozmieszczone przynajmniej co 200 km.  

W regulacjach została zawarta klauzula rewizyjna. Oznacza to, że za trzy lata ma być przeprowadzona analiza. Ma odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 jest możliwe.

Według minister klimatu Anny Moskwy data regulacji do 2035 roku jest zbyt ambitna. Dodatkowo uważa, że jest jeszcze za wcześnie na takie dyskusje oraz deklaracje.  

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.