loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

 • Programy DSR

Czy w Twojej firmie jest możliwe, by na pewien czas zrezygnować z części lub całości zużywanej energii? W zamian za gotowość do redukcji i jej wykonanie możesz otrzymywać wynagrodzenie. Dołącz do Programu DSR (Demand Side Response) i optymalizuj pracę systemu elektroenergetycznego.

Czym jest usługa Demand Side Response?

To odpłatne działania strony popytowej polegające na:

 • – przesunięciu poboru energii w inne pory dnia,
 • – zmianie punktów pracy pomocniczych elementów procesu, które nie mają bezpośredniego wpływu na produkcję,
 • – zbuforowaniu procesu produkcji – akumulacja energii w obiektach chłodniczych lub wykorzystanie zapasów magazynowych,
 • – wykorzystaniu na własne potrzeby generacji energii elektrycznej z posiadanych źródeł wytwórczych.

Programy DSR w Polsce

W Polsce usługi DSR realizowane są na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. czyli krajowego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Aktualnie funkcjonują dwa programy dedykowane usługom DSR:

 • – Program Bieżący – mniej zobowiązujący, polecany Klientom, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania mechanizmów redukcji zapotrzebowania, posiadany potencjał redukcyjny i możliwości jego wykorzystania. Klient samodzielnie decyduje, czy oferowana przez niego moc redukcyjna zostanie wykorzystana, a w przypadku wykonania redukcji uzyskuje wynagrodzenie.

 • – Program Gwarantowany – Klienci, którzy mogą zaoferować gwarantowaną moc redukcyjną, otrzymują stały, miesięczny przychód za gotowość do podjęcia redukcji, a w przypadku wykonania redukcji otrzymują dodatkową płatność.

Na styczeń 2019 r. planowane jest wprowadzenie Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym Klient będzie miał możliwość zredukowania wolumenu niższego niż pierwotnie zakładany lub całkowitej rezygnacji z redukcji zapotrzebowania, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Jakie są korzyści?

 • – otrzymanie wynagrodzenia za gotowość do redukcji,
 • – otrzymanie wynagrodzenia z tytułu redukcji mocy,
 • – aktywny udział w stabilizacji cen energii elektrycznej,
 • – brak kosztów implementacji i wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • – wynagrodzenie należne nawet w przypadku wprowadzenia stopni zasilania,
 • – bezpłatny dostęp online do systemu wizualizacji danych.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.