loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Budowa i wytrzymałość paneli fotowoltaicznych

Czy fotowoltaika jest odporna na warunki atmosferyczne?
Tak. Panele PV zostały zaprojektowane by wytrzymywać burze, gradobicia, czy temperatury -30°C. Mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż nowoczesne okna, czy drewniane budynki.

Jak wygląda instalacja?
Obok znajdziesz schemat wraz ze zdjęciami przedstawiający przykładową instalację.

Jak jest zbudowany panel fotowoltaiczny?
Panel fotowoltaiczny możemy podzielić na kilka warstw. Górną część stanowi hartowana szyba o grubości 3,2 lub 4 mm, która chroni przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak grad, deszcz czy brud. Szyba ta zmniejsza także ilość odbitego promieniowania słonecznego, ograniczając straty energii, które powodują zmniejszenie uzyskanej przez moduł PV mocy. W ograniczeniu tych strat pomocne jest również wypolerowanie powierzchni szkła. W celu zmniejszenia odbicia światła pokrywa się je warstwą przeciwodblaskową lub stosuje się teksturowanie powierzchni. Pod szybą zlokalizowana jest warstwa folii z tworzywa sztucznego – folia EVA. Pełni ona funkcję ochronną przed wilgocią, uszkodzeniem i zwiększa wytrzymałość całego modułu. Kolejnym elementem budującym panel jest warstwa krzemowych ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo i/lub równolegle. Od dołu moduły są zalaminowane przezroczystą folią typu „backsheet”, dzięki czemu ogniwa pozostają w próżni. Do usztywnienia całej konstrukcji służy rama aluminiowa. Kolejnym elementem jest puszka przyłączeniowa, z której wychodzą dwa kable zakończone wtyczkami łączące moduły w szeregi. W tej puszce znajdują się diody bocznikujące („by passy”). Ich zadaniem jest nie dopuszczenie do przegrzania panelu, w przypadku wystąpienia zacienienia oraz nie dopuszczenie do znaczącego obniżenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Niektóre puszki posiadają specjalny rozłącznik, który rozłączy szereg lub pojedynczy moduł w razie awarii.

Jakie istnieją rodzaje ogniw fotowoltaicznych?

Ogniwa MONOKRYSTALICZNE
Ogniwa monokrystaliczne wykonane są z jednego dużego kryształu krzemu i są dość drogie. Wyróżniają się ciemnym, niemal czarnym kolorem. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 18-22%. Tego rodzaju ogniwa stosowane są zazwyczaj przy mocach 150 – 180 W na jeden panel. Ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów (najczęściej ośmiokątów) co powoduje, że nie pokrywają powierzchni panelu w 100%. Ogniwa tego typu mają wysoką sprawność energetyczną i są drogie ze względu na wysoką jakość materiału półprzewodnikowego koniecznego do ich wytwarzania. Oddawana do odbiorników moc użyteczna wytworzona przez ogniwo zmniejsza się wraz z temperaturą. Moc ogniwa PV zależy od gęstości strumienia padającego promieniowania słonecznego.

Ogniwa POLIKRYSTALICZNE
Ogniwa polikrystaliczne robione są z wykrystalizowanego krzemu. Wytwarza się je w procesie odlewania, krzepnięcia kierunkowego lub techniki wzrostu wstęgowego. Wewnątrz struktury ogniwa polikrystalicznego występuje pionowy przepływ ładunku, przez co może być porównywalne z połączeniem większej ilości ogniw monokrystalicznych połączonych równolegle. Mają niższą sprawność energetyczną i są tańsze w produkcji niż ogniwa monokrystaliczne. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 14-18%. Technologia polikrystaliczna stosowana jest przy produkcji modułów o wyższych mocach – powyżej 200 W na jeden panel. W przeciwieństwie do paneli monokrystalicznych ogniwa są w kształcie prostokątnym, co powoduje, że pokrywają one powierzchnię panelu w 100%. Ogniwa polikrystaliczne są bardzo odporne na czynniki zewnętrzne i łatwo dostępne na rynku.

Ogniwa AMORFICZNE
Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu. Mają bardziej matowy, bordowy lub brązowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną.

Ogniwa CDTE
Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 10-12%. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.

Ogniwa CIGS
Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen tzw. CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 12-14%. W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku, który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

Jaki jest podział modułów ze względu na zastosowane technologie?

Panele fotowoltaiczne PERC (Passivated Emitter and Rear Cell). Jest to technologia stosowana w znacznej większości paneli wykonanych z krzemu krystalicznego. Panele zbudowane w tej technologii posiadają dodatkowy szczegół, a mianowicie jest nim reflektor mocy. Jest to dodatkowa warstwa aluminiowej powłoki z wyciętymi otworkami, która sprawia że światło przenikające płytkę krzemową jest ponownie do niej kierowane. W praktyce oznacza to że promienie słoneczne o dłuższych zakresach (emitowane rano i wieczorem) które nie zostały w pełni wykorzystane, kierowane są ponownie na powłokę krzemową i zamienione na energię elektryczną.

Panel fotowoltaiczny Half Cut to moduł z ogniwami przeciętymi na pół. W standardowym module znajduje się 60 ogniw, w half cut 120. Moduł połówkowy zbudowany jest z łańcuchów (sub-modułów) połączonych ze sobą równolegle. Powierzchnia takiego ogniwa jest o połowę mniejsza (generuje mniejsze natężenie prądu) i ma dwukrotnie mniejszy opór elektryczny niż w tradycyjnym module. Technologia ta pozwala zmniejszyć straty mocy na linii ogniwo – moduł. Temperatura takiego ogniwa jest o około 2oC niższa niż w standardowym ogniwie co wydłuża ich żywotność. Moduły w tej technologii charakteryzują się lepszą pracą przy częściowym zacienieniu, a także zabrudzeniu ogniwa.

Panele fotowoltaiczne MWT (Metal Wrap Through). W tej technologii szynowody (busbar) utrzymujące płytki krzemowe nie są umieszczone standardowo z przodu modułu, a zostały przeniesione pod ogniwo. Metoda ta pozwala na uniknięcie zjawiska samozacienienia modułów przez które tracą około 2-3% energii rocznie. Moduły MWT mają o około 2-5oC niższą temperaturę niż standardowe moduły. Oznacza to, że w słoneczny dzień uzyskują lepszą wydajność. Niższa temperatura pracy wpływa na wyższą produkcję energii o około 2-3% rocznie.

Panele fotowoltaiczne Full Black – to standardowe moduły monokrystaliczne, w których jedno ogniwo wykonane jest z pojedynczego kryształku krzemu. Im mniej kryształków w ogniwie tym większa wydajność i większa produkcja energii. Istotną kwestią zastosowanej technologii są walory wizualne. Do produkcji tych modułów wykorzystuje się ciemne lub czarne komponenty. Ciemny kolor prezentuje się wyjątkowo estetycznie i nie rzuca się w oczy.

Panele fotowoltaiczne z perowskitów. Ostatnimi czasy coraz więcej mówi się o ogniwach z perowskitu. Minerał ten charakteryzuje się właściwościami pochłaniania światła. W wyniku badań okazało się że są pod tym względem lepsze niż krzem. Jak do tej pory panele z perowskitów nie znalazły szerszego zastosowania w codziennym życiu ze względu na wysokie koszty produkcji.

 

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.