loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Usługa DSR – Rynek Mocy

DSR – Demand Side Response oznacza czasową redukcję mocy. Program daje odbiorcom energii możliwość uzyskiwania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej.

W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Kraju.

Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Aby uniknąć blackout’u, PSE przywraca stabilność zmniejszając zapotrzebowanie odbiorców – dlatego w ramach programów DSR podmioty gotowe do redukcji otrzymują wynagrodzenie za swoją dyspozycyjność.

Kto może przystąpić do DSR?

Do programu DSR może przystąpić każda firma, która dysponuje potencjałem redukcyjnym, czyli w określonych godzinach może zmniejszyć lub przesunąć w czasie – ograniczyć moc pobraną o co najmniej 100 kW.

Jak to wygląda w praktyce ?

Na wstępie analizujemy poziom wykorzystania mocy w zakładzie produkcyjnym na podstawie danych dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy, aby wyznaczyć możliwy poziom redukcji poboru mocy. Każdy uczestnik programu zyskuje gratis oprogramowanie do monitorowania parametrów zużycia energii z swoim zakładzie.

DSR
DSR

Podpisujemy umowę z agregatorem, która określa wielkość redukcji mocy zamówionej. Przeprowadzamy próbną redukcję testową, która ma wykazać, jak realizacja deklarowanej gotowości do zmniejszenia zapotrzebowania na moc jest możliwa w praktyce.

Pozytywne przejście testu pozwala na dołączenie do programu DSR i wypłatę wynagrodzenia. W trakcie trwania umowy PSE ma prawo do przeprowadzenia jednego testu redukcji poboru mocy raz na kwartał, trwającego 1 godzinę.

W praktyce te godzinne testy odbywają się rzadziej – raz do trzech razy w roku. PSE informuje o planie przeprowadzenia testu z co najmniej ośmiogodzinnym wyprzedzeniem. Dzień przed? To daje czas na spokojne przygotowanie zakładu do testu.

Jak wygląda test redukcji?

Przygotowanie do testu PSE sprowadza się przede wszystkim do przeniesienia części produkcji na inną porę dnia, lub zredukowania mocy zamówionej na godzinę, raz na kwartał.

W zależności od indywidualnych możliwości klienta podczas próby wyłączane są tylko te urządzenia, których zatrzymanie nie powoduje technologicznych szkód dla klienta.

Maszyny, których nie da się wyłączyć ze względu na konieczność podtrzymania procesów technologicznych pozostają pod napięciem. Utrzymane jest także oświetlenie i wentylacja. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z klientem.

Na DRS można tylko zyskać

Wynagrodzenie za uczestnictwo w programie DSR wolne jest od wszelkiego ryzyka biznesowego.

Nie są wymagane żadne opłaty wstępne, a wysokość wypłacanego wynagrodzenia za gotowość, jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy nastąpi wezwanie do redukcji, czy nie. Jest zawsze wyliczana indywidualnie i zależy od istotnych czynników, przede wszystkim od wielkości zadeklarowanej redukcji mocy pobranej.

Nawet w przypadku nie wykonania przez odbiorcę zaplanowanej redukcji testowej, klient nie płaci on żadnej kary.
W tym wypadku klient nie otrzymuje wynagrodzenia za dany kwartał. Powrót do systemu DSR i wypłaty wynagrodzenia następuje po jednej skutecznie przeprowadzonej próbie redukcji mocy.

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie DSR

Oprócz wynagrodzenia za gotowość do redukcji mocy, które firma będzie otrzymywać w systemie kwartalnym, podpisanie umowy o świadczenie usług DSR z wybraną firmą, to szereg innych korzyści, takich jak możliwość bezpłatnego dostępu do systemu Energy Intelligence. Komercyjna wartość tego rozwiązania to kilkanaście tysięcy złotych netto.

Daje on między innymi:

-bezpłatny dostęp do modułu systemu zarządzania energią, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób można zaplanować zarządzanie energią, aby zminimalizować np. opłatę mocową, czy przekroczenia mocy zamówionej.

-większa świadomość zużycia energii w ramach własnej firmy i możliwości optymalizacji zarządzania energią dzięki Energy Intelligence pozwalają zmniejszyć rachunki za energię od kilkunastu nawet do 40%.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.