Elektromobilność

ELEKTROMOBILNOŚĆ
elektromobilnosc

          Dynamiczny rozwój elektromobilności oraz wzrastająca świadomość ekologiczna połączona z zachętami w postaci systemu dopłat, sprawiają, że pojazdy elektryczne zyskują na świecie coraz większą popularność. Oprócz angielskiego określenia Electric Vehicles (w skrócie EV), w przypadku napędów pojazdów elektrycznych można się również spotkać z takimi sformułowaniami jak:

- BEV (ang. Battery Electric Vehicles), tj. pojazdami całkowicie elektrycznymi, a więc nieposiadającymi silników spalinowych,
- PHEV (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicles), czyli hybrydami typu plug-in z silnikiem elektrycznym i spalinowym.

          Bez wątpienia napęd elektryczny posiada bardzo wiele zalet. Do najważniejszych z nich zalicza się m.in.: cichą oraz ekologiczną pracę pojazdu, komfort i dynamikę jazdy, mniejszą awaryjność, niskie koszty eksploatacji, oszczędność w ruchu miejskim (brak spalania po zatrzymaniu pojazdu, odzyskiwanie energii hamowania), większe bezpieczeństwo w razie wypadku (nie ma ryzyka wybuchu), niską emisję, bądź też brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co z kolei zasadniczo wpływa na poprawę jakości powietrza oraz zdrowie ludzi, w szczególności tych mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich.

          Głównymi wadami pojazdów elektrycznych, oprócz ich wysokiej ceny, są ograniczony zasięg   po jednym ładowaniu, a także konieczność występowania odpowiedniej infrastruktury technicznej, a więc dostępności punktów ładowania.

          Według danych  Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), do końca sierpnia 2019 roku w Polsce zarejestrowano już 6.672 elektrycznych pojazdów osobowych (4.178 pojazdów w pełni elektrycznych BEV oraz 2.494 hybryd typu plug-in PHEV). Co ciekawe, podział rynku motoryzacyjnego w Polsce pomiędzy pojazdy typu BEV, a PHEV nadal niezmiennie wynosi 63% do 37%.

licznik

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.