Gaz ziemny

GAZ ZIEMNY
gaz_ziemny

 

W naszej ofercie proponujemy Państwu także zmianę dostawcy paliwa gazowego. Każdy podmiot, który przyłączony jest do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa może dobrowolnie zgodnie z obowiązującą zasadą TPA zmienić sprzedawcę gazu ziemnego spośród firm posiadających Generalną Umowę Dystrybucyjną z dystrybutorem (OSD). Na rynku sprzedaży paliwa gazowego dostawcy gazu kierują swoją ofertę głównie osobom prawnym (firmom). Jednak kwestią czasu jest pojawienie się ofert także dla gospodarstw domowych.

Liczba dokonywanych zmian sprzedawcy dynamicznie rośnie. Na ten stan rzeczy wpływa zwiększenie zainteresowania i świadomości klientów, liberalizacja i wolność handlu, a co za tym idzie konkurencyjne oferty dostępne na rynku.

Proces zmiany sprzedawcy jest bezpłatny, gwarantuje ciągłość dostaw i trwa w zależności od okresu wypowiedzenia umowy kompleksowej/umowy sprzedaży z dotychczasowym dostawcą gazu ziemnego. Wszystkie czynności związane z procedurą zmiany sprzedawcy dokonuje kompleksowo nowy sprzedawca, któremu konsument udziela pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.

Firmy współpracujące z nami gwarantują realne oszczędności oraz pewność stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy.