loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
29 kwi, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Pompy ciepła – to warto wiedzieć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję o zmianach w programie „Czyste Powietrze” na przełomie lutego.

Głównym powodem tych zmian była obserwacja ekspertów i przedstawicieli branży, którzy zwrócili uwagę na coraz większą liczbę pomp ciepła importowanych z Azji, które nie spełniały odpowiednich standardów jakości. W rezultacie Fundusz postanowił wprowadzić listę ZUM, która będzie potwierdzać jakość i zgodność techniczną urządzeń grzewczych. Celem tego działania było zabezpieczenie beneficjentów programu „Czyste Powietrze” przed zakupem nieodpowiednich produktów, które mogłyby prowadzić do problemów z efektywnością energetyczną czy bezpieczeństwem użytkowania.

Jednakże, po ogłoszeniu tych zmian, zauważono niepokojący trend. Liczba wniosków składanych na dotację z prefinansowaniem, koncentrujących się wyłącznie na pompach ciepła, wzrosła znacząco. Co więcej, często te wnioski nie obejmowały planowanej termomodernizacji budynków, co mogło sugerować nieuczciwe praktyki ze strony pośredników. Wiceprezes NFOŚiGW, Robert Gajda, ostrzegł, że taka sytuacja może skutkować wysokimi rachunkami za ogrzewanie dla osób, które zdecydują się na zakup niesprawdzonych urządzeń do nieocieplonych domów.

W związku z tym, Fundusz zalecił ostrożność przy wyborze pomp ciepła. Wiceprezes wskazał, że bezpieczniej będzie dokonywać zakupów po 13 czerwca, gdy na liście ZUM znajdą się jedynie urządzenia o potwierdzonej jakości. Ta korekta ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz zapewnienie, że wybierane urządzenia będą rzeczywiście spełniały deklarowane parametry techniczne i energetyczne.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.