loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
25 mar, 2024
Posted by Joanna
0 comment

CSIRE – są pierwsze potwierdzenia do technicznej zdolności do komunikacji.

Przypominamy. Jednym z elementów, który ma wyróżnić rok 2024, jest wejście w życie systemu CSIRE. Pierwotnie system miał ruszyć 1 lipca 2024 roku. Zostało to jednak przesunięte o rok. Natomiast, istotną datą staję się 3 kwietnia 2024 roku. To właśnie do tego dnia ustalono, obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy z CSIRE.  Kogo to obowiązuje? 

Zgodnie z art. 11zg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. dotyczy to:

💡operatorów systemów dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

💡sprzedawców energii elektrycznej,

💡podmioty odpowiedzialny za bilansowanie,

💡innych podmiotów realizujących procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii za pośrednictwem CSIRE

CSIRE to skrót od Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Zadaniem ów systemu, będzie gromadzenie informacji technicznych oraz handlowych. Są one niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej.

Dla kogo będzie przeznaczony system ?

✔️ dla każdego uczestnika rynku energii,

✔️  konsumentów,

✔️  wytwórców,

✔️  operatorów systemów dystrybucyjnych, oraz operatorów systemów przesyłowych;

Mamy już pierwszą grupę, która potwierdziła techniczną zdolność do komunikacji z system CSIRE. Jest to ENERGA-OPERATOR. Jako jedni z podmiotów zobowiązanych do zawarcia umowy, przeszli pomyślnie testy.

Sprawdzian potwierdził poprawne działanie łącza sieciowego ENERGA-OPERATOR, opartego o komunikację w standardzie AS4.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.