Odkup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE)

ODKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (OZE)

 

Instalując ogniwa fotowoltaiczne (PV), wiele firm nie wie co robić z nadwyżkami wyprodukowanej energii. Sprzedawcy energii elektrycznej, z którymi współpracujemy jako broker energetyczny, zajmują się oprócz sprzedaży energii elektrycznej, jej odkupem od klienta. Na podstawie osobnej umowy, sprzedawca energii elektrycznej, odkupuje od klienta nadwyżki produkowanej energii po określonej cenie.

Istnieje również możliwość bilansowania wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach faktury za sprzedaż energii. W modelu tym, od ilość energii elektrycznej zakupionej od sprzedawcy energii, odjęta zostaje ilość wyprodukowana przez klienta. W efekcie klient płaci jedynie za różnicę między zużytą i wyprodukowaną energią.

Jesteśmy w stanie odkupić energię niezależnie od wielkości produkcji i niezależnie od źródła produkcji: z fotowoltaiki, z elektrowni wiatrowych, z biogazowni, z elektrowni wodnych.