loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
23 cze, 2022
Posted by amencel
0 comment

Elektromobilność bije rekordy sprzedaży

elektromobilność

Branża Odnawialnych Źródeł Energii w dalszym ciągu sukcesywnie poprawia swoje wyniki. Elektromobilność również zyskuje coraz bardziej na popularności.

Pierwszy kwartał tego roku zaowocował w 2 mln sprzedanych samochodów elektrycznych. To aż o 75% więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku.

Wygląda na to, że 2022 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem zainteresowania autami elektrycznymi. Niewiele obszarów w świecie czystej energii jest tak dynamicznych, jak rynek samochodów elektrycznych.

Elektromobilność w ubiegłych latach

Według danych, w 2021 roku sprzedaż samochodów w pełni elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in powiększyła się dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż osiągnęła wtedy rekordowy jak dotąd poziom, który wyniósł 6,6 mln aut. Statystyki podają, iż na koniec ubiegłego roku całkowita ilość sprzedanych aut elektrycznych wyniosła około 16,5 mln sztuk.

Nowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) przygotowany we współpracy z Inicjatywą Pojazdów Elektrycznych przewiduje, że w 2022 roku zostanie pobity następny rekord.

Na prowadzeniu Chiny

Liderem są Chiny, gdzie sprzedaż aut elektrycznych w 2021 roku potroiła się – do 3,3 mln, co stanowi około połowę globalnej sprzedaży. Ten wynik w przeważającej mierze wpłynął na pobity zeszłoroczny ogólnoświatowy rekord.

Zainteresowanie tymi pojazdami wzrosło także w Europie (o 65 proc. do 2,3 mln sztuk). Na rynek chiński i europejski przypadło w sumie 85 procent światowej sprzedaży samochodów elektrycznych. W  Stanach Zjednoczonych sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie do 630 000 sztuk.

W ubiegłym roku kierowcy na całym świecie mieli do wyboru aż 450 modeli różnych aut elektrycznych. Te dane pokazują, że było ich pięć razy więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Elektromobilność w Państwie Środka

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważa, iż chińskie samochody elektryczne zazwyczaj są mniejsze niż inne modele oferowane na globalnym rynku. W połączeniu z niższymi kosztami produkcji pozwala to na zmniejszenie różnicy w cenie elektryków w porównaniu do aut tradycyjnych. Różnica wynosiła przeciętnie tylko 10 procent. Z kolei, na pozostałych rynkach koszt zakupu elektryka jest zazwyczaj wyższy o 45–50 procent niż zakupu samochodu tradycyjnego.

Dominacja Chin związana jest również z kumulacją mocy produkcyjnych w obszarze przetwarzania i rafinacji litu, kobaltu oraz grafitu. To niezbędne surowce wykorzystywane do wytwarzania akumulatorów samochodowych a w Państwie Środka skumulowana jest ponad połowa globalnych mocy produkcyjnych w tym zakresie. Co więcej, Chiny wytwarzają 75 procent wszystkich akumulatorów litowo-jonowoych i w 2021 roku zmontowały połowę wszystkich samochodów elektrycznych.

Co przyniesie nam obecny rok?

Szacunki dotyczące roku bieżącego oparte są na wynikach z pierwszego kwartału. W miesiącach od stycznia do marca tego roku światowa sprzedaż wyniosła 2 mln elektryków. Oznacza to wzrost o 75 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Międzynarodowa Agencja Energii zwraca uwagę na fakt, że „w perspektywie krótkoterminowej największymi przeszkodami w utrzymaniu wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych są gwałtownie rosnące ceny niektórych surowców niezbędnych do produkcji baterii, a także zakłócenia łańcucha dostaw spowodowane atakiem Rosji na Ukrainę i trwającymi blokadami z powodu Covid-19 w niektórych częściach Chin”.

Na przykład ceny litu, który jest kluczowym do wytwarzania akumulatorów samochodowych, były w maju 2022 r. ponad siedmiokrotnie wyższe niż na początku 2021 r. Kobalt i nikiel także zdrożał. W tej sytuacji Agencja przewiduje, że koszt akumulatorów może wzrosnąć o 15 proc., jeśli ceny te utrzymają się na obecnym poziomie.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała dalszą presję na rynki, ponieważ Rosja dostarcza jedną piątą światowego niklu do akumulatorów.

W dalszej perspektywie rozwój obszaru elektromobilności wymagać będzie systematycznego zwiększania infrastruktury ładowania.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.