loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
16 mar, 2023
Posted by amencel
0 comment

Elektrownia słoneczna w Alpach

AlpinSolar to największa alpejska elektrownia słoneczna w Szwajcarii.

Pionierski projekt działa z pełną mocą już od sierpnia 2022 roku.

Przez kolejne 20 lat będzie dostarczał energię elektryczną do sieci supermarketów dyskontowych w Szwajcarii firmy Denner.

Elektrownia słoneczna zlokalizowana jest na zaporze jeziora Muttsee.

To odważny krok w transformacji energetycznej Szwajcarii. Czy lokalizacja elektrowni słonecznej w Alpach ma uzasadnienie?

Niecodzienny projekt

Największa górska farma fotowoltaiczna usytuowana jest na zaporze Muttsee na wysokości 2 500 m n.p.m. Jej moc zainstalowana wynosi 2,2 MW i ma dostarczać 3,3 GW energii elektrycznej rocznie.

Ta wyprodukowana w Alpach energia zasili oddziały supermarketów Denner. To doskonały przykład, iż istnieje możliwość prowadzenia szeroko rozwiniętego biznesu opierając się w 100% na energii ze źródeł odnawialnych.

Cała instalacja składa się z ponad 4 800 modułów fotowoltaicznych.

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu specyfiki tamtejszych górskich warunków, ma dostarczać 50% założonej produkcji w okresie zimowym.

Dodatkowo, instalacja fotowoltaiczna wśród ośnieżonych gór jest w stanie zapewnić trzy razy więcej energii niż ta znajdująca się w środkowej części kraju.

Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna i uroki jej lokalizacji

Mikroklimat Alp wbrew pozorom jest bardzo dobrym polem do popisu dla energii pozyskiwanej ze słońca.

Wysokie położenie farmy fotowoltaicznej zapewnia niską temperaturę pracy modułów. Wpływa to pozytywnie na ich sprawność, ponieważ instalacja nie przegrzewa się. Latem wysokie temperatury ograniczają sprawność paneli oraz tym samym produkcję energii.

Górskie mgły również nie stanowią zagrożenia na takiej wysokości.

Co więcej, południowa ekspozycja ściany zapory elektrowni szczytowo-pompowej Limmern zapewnia dostateczny odbiór promieni słonecznych. Jednocześnie umożliwia to montaż modułów pod odpowiednim kątem, który uniemożliwi osiadanie się śniegu.

Dodatkową korzyścią jest wysoki współczynnik albedo. Elektrownia słoneczna będzie łapała promienie słoneczne odbite od pokrywy śnieżnej.

Z tych względów instalacja ma być szczególnie efektywna zimą.

Skąd pojawił się pomysł? 

Inwestycja jest przedsięwzięciem firmy Axpo oraz IWB. Axpo jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii oraz liderem międzynarodowego obrotu i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł. Działa również na polskim rynku energetycznym.

Natomiast IWB prowadzi działalność bardziej lokalnie w Szwajcarii. Dostarcza swoim odbiorcom czystą energię, jednocześnie w dalszym ciągu ukierunkowując swoją infrastrukturę i plan rozwoju na symboliczne 100% odnawialnej energii. Taki sam cel również przyświeca wcześniej wspomnianej sieci supermarketów Denner. Tak więc połączenie z tymi dwoma producentami zamyka cykl funkcjonowania AlpinSolar.

Pilna potrzeba transformacji

Elektrownia słoneczna AlpinSolar traktowana jest jako dowód możliwości sprawnej transformacji energetycznej. Szwajcarzy dążą do dostrojenia swojego miksu energetycznego tak aby zostać niezależnymi prosumentami, którzy korzystają w dużym stopniu z niewyczerpanych zasobów natury.

Co więcej, wskaźnik zimowej produkcji górskiej elektrowni słonecznej okazuję się być o 68% większy niż instalacji znajdującej się na nizinach.

Dodatkowo potrzebna powierzchnia pod taką alpejską farmę jest o prawie 20% mniejsza, aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej rocznie.

Tak więc owy projekt może okazać się być kluczowym dla szwajcarskiego miksu energetycznego.

Fotowoltaika w Alpach to nie jedyny niekonwencjonalny projekt Szwajcarów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Niedawno było głośno o startupie, który kładzie moduły fotowoltaiczne pod torami kolejowymi. Pisaliśmy o nim tutaj.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.