loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
09 lut, 2023
Posted by amencel
0 comment

Energia dla Wsi  – Nowy program

energia

Oprócz uruchomionego ostatnio programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, rząd przygotował też kolejny program, którego celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii i magazyny energii – Energia dla Wsi.

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek rozpoczął się 25 stycznia 2023r.

Całkowita pula pieniędzy przewidziana w budżecie programu to aż 1 mld złotych. Pochodzić one będą z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Pierwszy nabór wniosków będzie ciągły i potrwa od 25 stycznia do 15 grudnia z budżetem 100 mln złotych.

Energia dla Wsi i nie tylko

Nowy program – Energia dla Wsi został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ma on prowadzić do zwiększenia rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Pozwoli także na rozwój samowystarczalności energetycznej ich mieszkańców. Program stanowi ogromną szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej oraz jej sprawny proces.

Unijne dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii mogą pozyskać rolnicy, a także spółdzielnie energetyczne – już istniejące i dopiero powstające – oraz ich członkowie.

Inwestycje mają być realizowane na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Zasady wsparcia

Wsparciem w postaci dofinansowania objęte zostaną takie inwestycje jak: instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

Dofinansowanie w programie będzie udzielane w formie preferencyjnych pożyczek oraz dotacji.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych można się ubiegać się o pożyczkę do 100 % kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł).

W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych do tego dochodzi jeszcze możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 % kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł).

Możliwe jest też otrzymanie dotacji na towarzyszący instalacji OZE magazyn energii.

Rolnik chcący skorzystać z programu “Energia dla wsi” może otrzymać dofinansowanie na:

  • – instalację fotowoltaiczną i wiatrową o mocy powyżej 50 kW do 1 MW,
  • – elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 1 MW,
  • – magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Spółdzielnia energetyczna lub powstająca spółdzielnia może otrzymać wsparcie na:

  • – instalację fotowoltaiczną, wiatrową, elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 10 MW,
  • – magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Jak zaznacza minister rolnictwa Henryk Kowalczyk – rolnicy będą mogli obniżać koszty energii, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Koszty energii są bardzo duże oraz niestabilne, więc produkcja energii na własne potrzeby jest bardzo istotna.

Maksymalna wartość dotacji wyniesie 20 mln złotych.

Możliwe będzie również uzyskanie finansowania w postaci pożyczki w wysokości do 100 % kosztów inwestycji. Maksymalna kwota pożyczki będzie mogła wynieść aż 25 mln złotych.

Spółdzielnie energetyczne

Minister podkreślił również, iż beneficjentami nowego programu powinny być m.in. spółdzielnie energetyczne. To dla nich resort rolnictwa przygotował propozycję zmian w prawie mających ułatwić rozwój tego rodzaju podmiotów i prowadzenie przez nie działalności polegającej na produkcji oraz konsumpcji energii odnawialnej.

Program pozwala na uzyskanie kompleksowego wsparcia dla wszystkich OZE.

Terminy

Wnioski w ramach programu przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wystartował 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Wnioski o pożyczki i dotacje można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski są dostępne na: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.