loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
25 lis, 2022
Posted by amencel
0 comment

Minutor Energia ma umowę z Max Energy, wzmocni sprzedaż o 60 handlowców

Minutor Energia

Z przyjemnością chcemy Państwa poinformować, że Minutor Energia podpisał umowę z Max Energy! Kontrakt z nowym partnerem z obszaru PV zapewni spółce Minutor wsparcie 60 handlowców, działających na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem polski północno-wschodniej.

Nowe możliwości z Minutor Energia

„Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy dostawcy kompleksowych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki i magazynów energii. Dzięki współpracy z Minutor Energia, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom polskie magazyny energii w atrakcyjnej cenie. Nasi klienci cenią nas za kompleksowe podejście do zarządzania energetyką w ich firmach” – powiedział prezes Max Energy Konrad Abramowicz, cytowany w komunikacie.   

W tym tygodniu rząd zapowiedział kolejną edycję programu „Mój Prąd”, która ruszy 15 grudnia. Nowa wersja programu położy większy nacisk na magazynowanie energii. Maksymalne wsparcie do instalacji PV będzie wynosiło 6 tys. zł. W przypadku magazynów energii dofinansowanie może wynieść nawet 15 tys. zł.

„Zawarcie umowy z Max Energy zbiega się w czasie z ogłoszeniem zwiększenia zakresu dofinansowań w ramach programu 'Mój Prąd’. To otwiera nam nowe możliwości współpracy. Magazynowanie energii jest przyszłością rynku, wiele krajów nie jest w stanie nadążyć z wymianą przestarzałych sieci przesyłowych czy dystrybucyjnych. Zwiększenie autokonsumpcji z fotowoltaiki jest rozwiązaniem tej sytuacji, co widzimy chociażby w nowym programie 'Mój Prąd’ i większych dotacjach dla magazynów” – powiedział prezes Minutor Energia Zbisław Lasek.

Minutor Energia działa na szeroko pojętym rynku OZE, skupiając się aktualnie na kliencie biznesowym,. Angażuje się również w projekty klastrowe, farmowe, a także przedsięwzięcia z zakresu magazynowania energii. Firma istnieje na polskim rynku od 2019 r., a w 2021 r. stała się spółką akcyjną notowaną na NewConnect. Minutor Energia aktywnie promuje i wspiera bilansowanie energii przy wsparciu Klastrów Energii m.in. jako lider i koordynator klastra Zielone Mysłowice. Firma jest członkiem pierwszego na rynku konsorcjum optymalizującego zużycie energii przez przedsiębiorców.


Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.