loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
04 sty, 2024
Posted by Ola Bartłomiejczuk
0 comment

Wzrost opłaty z tytułu nadmiernego poboru energii biernej

Od początku 2024 roku następuje wzrost opłat. Związany z ponad umownym poborem energii biernych dla wybranych klientów korzystających z sieci elektrycznej o napięciu do 1 kV oraz tych zasilanych z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Wzrost ten, wynoszący aż 88%. Nie zależy od spółek energetycznych, lecz jest konsekwencją podwyżki średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku 2022. W związku z tym, że wzór na obliczanie kwoty za ponad umowny pobór energii biernej zawiera współczynnik Crk – cenę energii na rynku konkurencyjnym, to wzrost tej ceny z 278,09 zł/MWh (za 2021 rok)  na 523,71 zł/MWh (za 2022 rok) powoduje wzrost opłat za energię bierną o 88%.  

Wzór  na obliczenie opłaty za nadwyżkę energii biernej.

Energia bierna, odmiennie niż energia czynna, nie jest bezpośrednio wykorzystywana przez urządzenia do wykonywania pracy. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Energie bierną podzielona na energię bierną indukcyjną (generowaną przez silniki elektryczne, klimatyzatory itp.) oraz pojemnościową (np. przez zasilacze komputerowe, ładowarki). Pomimo, że nie jest zużywana, sieć elektryczna jest obciążana przez nią, a zjawisko to coraz częściej występuje w nowoczesnych urządzeniach.

Spółki energetyczne naliczają dodatkowe opłaty za energię bierną. Staje się tak, gdy urządzenia przekraczają określone wartości współczynnika tgφ, który odnosi się do stosunku energii biernych do czynnych. Jeśli urządzenia nie przekraczają określonych wartości tgφ, spółka nie nalicza dodatkowych opłat. Szczegóły dotyczące rozliczeń za nadmierny pobór energii biernych znajdują się w taryfach.

Aby uniknąć dodatkowych opłat, można skorzystać z kompensacji energii biernych. Urządzenia takie jak baterie kondensatorów czy dławiki kompensacyjne neutralizują nadmiar energii biernych. Staje się to poprzez wytworzenie sztucznej energii o przeciwnym znaku do tej, którą pobierają urządzenia klienta. To pozwala utrzymać odpowiedni współczynnik tgφ i uniknąć dodatkowych opłat za energię bierną.

Dobór i instalacja odpowiednich urządzeń kompensacyjnych leży w gestii klienta i powinien to zrobić specjalista posiadający wymagane kwalifikacje. Urządzeń części instalacji wewnętrznej klienta, nie ma potrzeby zgłaszania do spółki energetycznej.

Podstawy prawne dotyczące tych zmian można znaleźć w odpowiednich rozporządzeniach ministrów. Określają warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

 

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.