loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
20 lip, 2023
Posted by amencel
0 comment

Wyższe limity zużycia energii elektrycznej

limity

Rachunki za energię w 2023 roku ulegną zmianie. Rząd przyjął projekt, który podwyższy limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną.

Odbiorcy energii będą mieli do wykorzystania dodatkowe 1 000 kWh do końca 2023 roku po zamrożonej cenie.

Z tańszego prądu mają skorzystać także samorządy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapłacić za to mają polskie kopalnie.

Zamrożone ceny prądu

W ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę odnośnie zamrożenia cen prądu, która ma obowiązywać do 2023 roku.

Określa ona, że jeżeli gospodarstwa domowe ograniczą swoje zużycie do pewnego określonego limitu, będą miały zagwarantowaną cenę za energię na poziomie z 2022 roku, czyli 0,41 zł za kWh (netto).

Limit zużycia prądu dla gospodarstwa domowego wynosi 2 000 kWh rocznie, natomiast dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami to 2 600 kWh. Z kolei, dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3 000 kWh.

Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1 000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz firm z sektora MŚP, rząd ustalił cenę maksymalną na poziomie 785 zł za 1 000 kWh.

W celu uzyskania zwiększonego limitu koniecznym warunkiem, było złożenie odpowiedniego wniosku przez odbiorców do 30.06.2023 roku.

Nowe limity

10 lipca 2023 roku rząd przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Co więcej, projektowane przepisy zakładają, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe (np. szkoły, przedszkola czy szpitale), samorządy oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również będą objęte niższą maksymalną stawką za energię elektryczną.

Będzie to 693 zł za 1 000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych.

Warto również przypomnieć, że rząd nadal zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi benefitami.

Wystarczy, że od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 %. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 % całego rachunku za energię elektryczną. Upust rozliczą sprzedawcy w 2024 r.

Kto pomoże rządowi w obniżkach?

Dodatkowo rząd chce, aby duże spółki węglowe podzieliły się nadmiarowymi zyskami i częściowo sfinansowały obniżkę cen prądu dla obywateli.

Podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r.

Nadmiarowe dochody to dochody, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat.  Nadmiarowe dochody rząd obciążył składką w wysokości 33 %.        

Środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.